/ références Hale Produkcyjne

/ Zakład produkcyjny w Sosnowcu

Zakład produkcyjny w Sosnowcu

Zakres – projekt, produkcja, dostawa i montaż elementów prefabrykowanych;
Elementy prefabrykowane – płyty kanałowe HC, słupy, dźwigary, belki, wymiany dachowe i belki podwalinowe