Płyty TT

Płyty stropowe TT z betonu sprężonego charakteryzują się żeberkowym przekrojem poprzecznym i gładką powierzchnią dolną. Elementy te są głównie stosowane przy większych obciążeniach stropu lub dużych rozpiętościach dachu – do 32 m. Produkowane są standardowo o szerokości 2400 mm. Końce płyt mogą być podcinane w celu zredukowania całkowitej wysokości konstrukcyjnej.

Nadbeton konstrukcyjny jest niezbędny do zapewnienia przeniesienia pionowych sił pomiędzy przyległymi elementami. Ognioodporność standardowych płyt TT wynosi od 60 do 120 minut. Szyny mocujące mogą być zabetonowane w spodzie żebra.

Nominalna szerokość płyty TT wynosi 2400 mm. Produkuje się również płyty węższe tak, aby spełnić wymagania konkretnych projektów. Minimalna szerokość wynosi 1500 mm. Wysokości płyt zawierają się w przedziale 400 – 800mm.

Standardowe grubości żeber wynoszą 120 i 200mm i zależą od wymaganej ognioodporności oraz potrzebnej ilości splotów sprężających, możliwe są również inne grubości żeber. Płyty TT dają dużą elastyczność w zakresie lokalizacji i wymiarów otworów w stropie.