/ Oferta

/ Oferta

Produkcja prefabrykatów żelbetowych i z betonu sprężonego

CONSOLIS Polska produkuje prefabrykowane elementy betonowe takie jak: sprężone – stropowe płyty kanałowe HC, sprężone – stropowe płyty TT, strunobetonowe – pełne płyty stropowe KL, zbrojone i sprężone belki oraz dźwigary, zbrojone lub sprężone słupy, elementy ścienne jedno i wielowarstwowe, stopy fundamentowe, schody, spoczniki, elementy systemu przemysłowych hal prefabrykowanych, inne elementy prefabrykowane – indywidualnie projektowane

Title
Płyty HC

produkowane są w sześciu wysokościach: 200mm, 220mm, 265mm, 320mm, 400mm i 500mm.
Nominalna szerokość elementu wynosi 1200 mm.
Rozpiętości stropów do 22m.
Ognioodporność 60 lub 120 minut

Title
Płyty TT

wysokości płyt zawierają się w przedziale 400 – 800mm.
Standardowe grubości żeber wynoszą 120 i 200mm.
Nominalna szerokość płyty TT wynosi 2400 mm.
Rozpiętości stropów do 32m.
Ognioodporność standardowych płyt TT wynosi 60 lub 120 minut

Title
Belki

prostokątne, teowe i trapezowe, o stałym lub zmiennym przekroju.
Sprężone lub zbrojone.
Wysokość przekroju od 500 do 2500mm.
Rozpiętości do 40m

Title
Słupy

kwadratowe, prostokątne i okrągłe.
Wysokość do 27m.
Sprężone lub zbrojone.

Title
Ściany i podwaliny

jedno i wielowarstwowe.
Nośne i działowe/wypełnieniowe.
Elewacyjne, podwalinowe i inne.

Title
Inne

Stopy fundamentowe.
Schody.
Trybuny/widownie.
Ruszty.