Ściany i podwaliny

Prefabrykowane ściany żelbetowe są produkowane w szerokim zakresie rozmiarów i zastosowań: jako konstrukcyjne jednowarstwowe nośne i samonośne, warstwowe, elewacyjne z różnego rodzaju wykończeniem powierzchni, podwalinowe i inne. Ściany konstrukcyjne mogą spełniać rolę usztywnień konstrukcji w budynkach wielokondygnacyjnych, a także przenosić obciążenia ze stropów, mogą być również wykorzystywane jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

Ściany warstwowe typu „sandwich” składają się z dwóch warstw betonowych połączonych zbrojeniem oraz warstwy izolacyjnej pomiędzy nimi. Warstwa zewnętrzna wykonana jest zwykle z betonu o gładkiej fakturze. Płyty elewacyjne spełniają rolę osłonową i dekoracyjną.

Mocowane są do konstrukcji przy pomocy różnego rodzaju zawiesi. Minimalna grubość płyt elewacyjnych zależy od ich rozmiaru, lecz nie powinna być mniejsza niż 5 cm.

Ściany podwalinowe mogą być produkowane jako jedno- lub trójwarstwowe. Opierane są na własnym fundamencie lub na stopach fundamentowych pod słupy.

Podwaliny są  głównie  stosowane w budownictwie przemysłowym dla zrealizowania bazy pod okładziny ścienne oraz przejścia z poziomu fundamentu do nadziemia.
Podobnie jak ściany mogą przybierać dowolny przekrój, od ścian pełnych poprzez dwu  i trój-warstwowe do elementów z fakturą zewnętrzną.

Produkcja tych elementów na stołach uchylnych pozwala wprowadzać dowolne akcesoria potrzebne do zamocowania na szkielecie, połączeń między panelami podwaliny i połączeń z okładzinami ściennymi. Wprowadzenie prefabrykowanych podwalin znacząco ogranicza prace mokre na budowie, a ich wysoka jakość zapewnia wykonanie ściany przyziemia o najlepszych parametrach.