Słupy

Słupy prefabrykowane są w różnych wymiarach, kształtach i długościach. Powierzchnia betonu jest gładka, a krawędzie fazowane. Wymagany minimalny wymiar przekroju słupów wynosi 300 mm x 300 mm nie tylko ze względów montażowych, ale także aby wykonać połączenia słupowo-belkowe. Słupy o maksymalnej długości do 27 m, mogą być produkowane i montowane w jednym odcinku, bez łączenia, chociaż praktyczną i ekonomiczną długością jest ok. 15 m. Prefabrykaty są wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria do wykonywania połączeń jak marki stalowe, pręty itp. oraz otwory przewidziane w projekcie.

Słupy żelbetowe najczęściej są utwierdzane w fundamencie przy pomocy kielichów fundamentowych lub prętów wypuszczonych z fundamentu. Kielichy fundamentowe mogą być również prefabrykowane. Kielichy monolityzowane są z wylewaną płytą fundamentową za pomocą wystających prętów i strzemion. Zastosowanie kielichów pozwala na szybki i precyzyjny montaż słupów.