Belki

Firma CONSOLIS produkuje szeroki asortyment belek i dźwigarów stanowiących elementy prefabrykowanego układu szkieletu budynków. Elementy te wykonane są z żelbetu lub betonu sprężonego i w zależności od typu, posiadają różne rozpiętości, przekroje i długości. Prefabrykaty sprężone wykonuje się z betonu klasy C40/50 lub C50/60.W prefabrykowanych belkach i dźwigarach mogą być zatopione marki i pręty do wykonywania połączeń, ewentualnie inne akcesoria montażowe. Przekrój poprzeczny belek jest standaryzowany. Siła sprężania i długość belki jest przystosowana do specyfiki każdego projektu. Elementy dostarczane są z detalami i wkładkami do połączeń i innych celów, np. do mocowania, do otworów itp.

Podstawowe typy belek produkowanych przez CONSOLIS Polska:

  • Belki R: prostokątne stropowe lub dachowe o rozpiętości do ok. 15m
  • Belki RF: prostokątne belki stropowe z wypuszczonym zbrojeniem do zespolenia z płytami stropowymi
  • Belki RT: belki w kształcie odwróconego T dla stropów o rozpiętości do ok. 15m, pozwalają zredukować całkowitą wysokość konstrukcyjną stropu.
  • Belki RL: belki skrajne dla stropów
  • Belki I: dźwigary dachowe lub stropowe o stałym przekroju dla dużych rozpiętości do ok. 30m
  • Belki SI: dźwigary dachowe dwuspadowe dla dużych rozpiętości do ok. 40m
  • Płatwie: belki o przekroju prostokątnym, trapezowym lub teowym służące jako drugorzędna konstrukcja nośna pod lekkie przekrycie dachowe, rozpiętości mogą sięgać 18m.