/ Produkcja prefabrykatów żelbetowych i z betonu sprężonego

Produkcja prefabrykatów żelbetowych i z betonu sprężonego :

CONSOLIS Polska produkuje prefabrykowane elementy betonowe takie jak: sprężone – stropowe płyty kanałowe HC, sprężone – stropowe płyty TT, strunobetonowe – pełne płyty stropowe KL, zbrojone i sprężone belki oraz dźwigary, zbrojone lub sprężone słupy, elementy ścienne jedno i wielowarstwowe, stopy fundamentowe, schody, spoczniki, elementy systemu przemysłowych hal prefabrykowanych, inne elementy prefabrykowane – indywidualnie projektowane

Technologia żelbetu prefabrykowanego jest ciągle intensywnie rozwijana w wielu krajach. Powstają nowe produkty, udoskonalane są materiały, rozwiązania konstrukcyjne, metody projektowania, produkcji, zarządzania procesem inwestycyjnym. Ze względu na przynależność do grupy CONSOLIS – największego producenta prefabrykatów w Europie, CONSOLIS Polska ma dostęp do najnowszych technologii i możliwość szybkiego wdrażania ich również na rynku polskim.