Projektowanie

Wraz z dynamicznie rozwijającą się gospodarką pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na obiekty w technologii prefabrykowanej. Oczekiwania inwestorów koncentrują się przede wszystkim na optymalizacji kosztów inwestycji. W odpowiedzi na to, powstał system składający się z elementów prefabrykowanych zaprojektowanych przez firmę CONSOLIS, który już sprostał wymaganiom wielu inwestorów.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań technicznych proponowanych na etapie projektowania następuje z jednej strony skrócenie czasu potrzebnego na wzniesienie obiektu, a z drugiej obniżenie kosztu samych elementów. Zakłady prefabrykacji firmy CONSOLIS mają do zaoferowania profesjonalną pomoc, czego najlepszym przykładem są działające przy nich biura projektowe z w pełni profesjonalną kadrą. Dobrze wyposażone służą pomocą już we wstępnej fazie projektowania obiektu, przy doborze technologii i rozwiązań.

Podjęcie współpracy projektanta i zakładu prefabrykacji już na etapie wstępnego projektu architektonicznego pozwala na dobór gabarytów głównych elementów konstrukcji jak również wstępne dobranie typów standardowych połączeń. Prowadzenie prac projektowych w ścisłej współpracy z biurem projektowym firmy CONSOLIS stanowi gwarancję optymalnego doboru elementów konstrukcyjnych i zharmonizowania dostaw elementów na plac budowy. Można śmiało powiedzieć, że wybierając system CONSOLIS wszystkie etapy procesu budowlanego obywają się w optymalnym tempie i przy optymalnych kosztach.

Projektanci CONSOLIS mogą współpracować jako konsultanci lub samodzielnie opracować pełny projekt prefabrykowanej konstrukcji obiektu. Kadra projektowa CONSOLIS jest w stanie zaprojektować kompletny projekt konstrukcji obiektu. W przypadku dużych zadań lub łączących w sobie różne technologie posiadamy wypracowane standardy współpracy z innymi biurami projektów, co pozwala na efektywne wykorzystanie prefabrykacji w każdym przypadku.

Zdecydowana większość elementów sprężonych wykonywanych w naszych fabrykach (płyty, kanałowe, TT, dźwigary, belki stropowe) jest projektowana w Dziale Projektowym CONSOLIS Polska. Zawsze jednak taka dokumentacja musi być opracowana w ścisłej współpracy z głównym projektantem obiektu i z nim uzgodniona.

Firma CONSOLIS Polska korzysta z doświadczeń wszystkich krajów, w których CONSOLIS jest obecny. Pozwala to na zaproponowanie standardów zapewniających jednocześnie porównywalnie niskie koszty konstrukcji jak i wysoką trwałość, łatwość montażu w niemalże każdych warunkach i spełnienie cech użytkowych nieosiągalnych w innych typach konstrukcji.

Grupa CONSOLIS posiada własny ośrodek badawczo rozwojowy CONSOLIS Technology, który jest znakomitym źródłem wiedzy dla wszystkich firm grupy.

Projektanci CONSOLIS mają dostęp do bogatego oprogramowania wspomagającego ich pracę. Składają się na nie zarówno programy komercyjne CAD (m.in. AutoCAD, BiK), obliczeniowe (m.in. Robot, pakiet RM-Win, MathCAD), jak również własne programy opracowywane przez Grupę Consolis  oraz CONSOLIS Polska (obliczenia konstrukcji sprężonych, projektowanie płyt HC i inne).

Wykorzystujemy też w dużym stopniu nowoczesne technologie informatyczne dostępne w programach typu BIM, takich jak Tekla Structures. Program ten, użytkowany w wielu firmach Grupy Consolis, pozwala efektywnie zaprojektować konstrukcję, poprzez stworzenie zaawansowanego modelu 3D obiektu. Rysunki wykonawcze, montażowe, detale, zestawienia materiałowe są generowane bezpośrednio z modelu, co skraca czas projektowania i poprawia jakość dokumentacji. Model obiektu może być wykorzystywany na innych etapach projektowania, a także wspomagać zarządzanie projektem w różnych jego fazach. Dane z modelu mogą być przekazywane bezpośrednio do innych systemów.

CONSOLIS Polska, podobnie jak inne firmy Grupy CONSOLIS, kładzie duży nacisk na posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry i stały jej rozwój. Szczególnie dotyczy to projektantów, jako że ich praca wymaga posiadania dużej wiedzy inżynierskiej, a także doświadczenia.

W Grupie CONSOLIS organizowane są cyklicznie szkolenia projektowe, które dostarczają projektantom wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, koncepcji projektowych, technologii. Umożliwiają one też wymianę doświadczeń z projektantami z innych krajów.

Projektanci CONSOLIS Polska uczestniczą również w licznych konferencjach i szkoleniach organizowanych w Polsce przez ośrodki naukowe, organizacje zrzeszające inżynierów oraz producentów oprogramowania.

Kontakt :

Biuro Centralne, ul.Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź,
Tel +48422035100