/ Projektowanie, dostawa i montaż prefabrykatów

Projektowanie, dostawa i montaż prefabrykatów :

Projektowanie

Projektanci Consolis Polska mogą współpracować jako konsultanci lub samodzielnie opracować pełny projekt prefabrykowanej konstrukcji obiektu. Korzystamy z doświadczeń projektowych wszystkich krajów w których jesteśmy obecni. Zapewniamy standardy, gwarantując porównywalnie niskie koszty konstrukcji jak i wysoką trwałość, łatwość montażu w niemalże każdych warunkach i spełnienie cech użytkowych nieosiągalnych w innych typach konstrukcji.

Dostawa

lokalizacja zakładów umożliwia zapewnienie bezpiecznych, płynnych i częstych dostaw, na place budów w całej Polsce jak również poza granicami naszego kraju. W znacznym stopniu przyczynia się to do skrócenia czasu realizacji budowy i wykorzystania atutów zastosowania rozwiązań prefabrykowanych. Zapewniamy dostawę prefabrykatów na plac budowy na życzenie klienta. Elementy dostarczane są z zakładów produkcyjnych transportem kołowym. Standardowe elementy: płyty oraz belki i słupy o długości do 12m oraz o ciężarze do 24t transportowane są typowymi naczepami. Elementy niestandardowe np. dźwigary hal o rozpiętościach do 40m, ściany lub prefabrykaty o ciężarze do 40t, przewożone są specjalnie przystosowanymi samochodami. Częstotliwość dostaw uzależniona jest od potrzeb budowy. Ograniczeniem gabarytów transportowych elementów jest skrajnia drogi (w odniesieniu do ścian ogranicza to ich wysokość do ok. 4m). Stały nadzór nad ciągłością i bezpieczeństwem dostaw sprawuje Dział Logistyki firmy Consolis Polska.

Montaż

zastosowanie konstrukcji prefabrykowanych znacząco skraca czas realizacji budowy w porównaniu z rozwiązaniami monolitycznymi. Naszym priorytetem w prowadzonych pracach montażowych, jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób pracujących na budowie. Na życzenie klienta opracowujemy projekt technologii montażu i plan BIOZ. Jesteśmy w stanie poradzić sobie z montażem w skrajnych warunkach pogodowych. Dzięki koordynacji dostaw elementów i pracy ekip montujących możemy proponować „montaż z kół”. Rozwiązanie to jest szczególnie cenne na placach budów gdzie nie ma miejsca na składanie elementów, a krótki czas montażu jest również istotny.