/ KIEROWNIK PRODUKCJI

/ KIEROWNIK PRODUKCJI

Kogo szukamy
Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Chcesz dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie?
Zapoznaj się z oczekiwaniami, jakie mamy wobec kandydatów na to stanowisko. Jeśli jesteś zainteresowany
prześlij swój list motywacyjny opisując w nim dlaczego właśnie Tobie powinniśmy powierzyć rolę
Kierownika Produkcji. Napisz jakie posiadasz kompetencje, które pozwolą Ci efektywnie stawić czoła
wyzwaniom na oferowanym stanowisku.

Zakres odpowiedzialności

 •  Zarządzanie podległym zespołem pracowników w celu wykonania zadań określonych w planie produkcji.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu harmonogramów produkcji oraz zapotrzebowania materiałowego
 • Bieżące i dokładne sporządzanie oraz kontrolowanie dokumentów pod względem: merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
 • Ocena jakości produkowanych wyrobów, badanie przyczyn powstałych braków i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych i zapobiegawczych.
 • Kontrola rozliczenia czasu pracy podległych pracowników.
 • Cykliczne raportowanie do przełożonego w sprawach dokumentacji, materiałów, surowców, maszyn i urządzeń.
 • Prowadzenie procesów rekrutacji oraz wdrażanie nowych pracowników do organizacji w ramach swojego obszaru odpowiedzialności.
 • Zapewnienie najwyższej jakości na każdym etapie produkcji.
 • Efektywne rozwiązywanie problemów produkcyjnych

Wymagane kwalifikacje


 • Wykształcenie minimum średnie (mile widziane techniczne)
 • Doświadczenie w zarządzaniu lub koordynowaniu pracy zespołu pracowników
 • Umiejętność definiowania priorytetów i efektywnego zarządzania czasem
 • Doskonała umiejętność komunikowania się na różnych poziomach w organizacji
 • Umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu i zadań
 • Obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office oraz wewnętrznych programów w Consolis m.in. iNetto.
 • Podstawowa wiedza z zakresu prawa pracy

Informacje dodatkowe
List motywacyjny z opisem kompetencji prześlij na adres: rekrutacja@consolis.com
Na Twoje zgłoszenie czekamy do 19 marca 2021. Po tym terminie rozpocznie się etap rozmów z kandydatami,
ocena kompetencji.


discover one of our references :

Realizacje

Oferta produkcyjna firm wchodzących w skład Grupy CONSOLIS zawiera szeroką gamę prefabrykatów betonowych, począwszy od konstrukcji szkieletów obiektów budowlanych, elewacji, stropów i dachów po produkty infrastruktury, takie jak belki mostowe czy obudowy tuneli.